Nikoho nenutíme, aby se vzdal svého pečlivě střiženého trávníku úplně. Stačí, když na květinovou louku vyčleníme jenom kousek místa. Nám ubyde práce a starosti s pravidelným sečením a užitečný hmyz u nás najde dostatek potravy. Bude se k nám pravidelně vracet, pokud se na naší květnaté louce úplně nezabydlí, a pomůže nám například s opylováním ovocných stromů. Dáme se tedy do práce?

Na květnaté louce jsou zastoupeny různě vysoké druhy květin
Na květnaté louce jsou zastoupeny různě vysoké druhy květin
Zdroj: Planta naturalis

Několik základních rad a tipů pro úspěšné zakládání a pěstování květnatých luk

  • Louku zakládáme do čisté půdy. Semena přírodních lučních rostlin nelze přisévat do založeného trávníku!
  • Osiva pravých květnatých luk nemícháme s běžným travním a jetelotravním osivem.
  • Půdu pro výsev louky připravíme jako při zakládání pícninářských porostů na poli nebo trávníku na zahradě, ale nehnojíme a nepoužíváme herbicidy.
  • Výsevek semen květnaté louky je 1–2 g na m2 při ručním setí, na poli je možné vysévat sečkou. Hloubka setí je velmi malá – do 0,5 cm, aby měla malá semínka energii vyklíčit. Louka se nezalévá. Semena klíčí postupně během několika týdnů.
  • Nejvhodnější termín výsevu je jaro a podzim, ale vysévat je možné po celý rok.
  • Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou 4–5 cm i více nad povrchem půdy.
  • První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel – sekáme při výšce porostu asi 20 cm, aby se nezadusily klíčící rostlinky.
  • Druhý rok po výsevu louka kvete – sekáme 2–3x ročně pro zahuštění porostu (1. seč na konci květu kopretin). Nejvíce lučních květin kvete od května do poloviny srpna.
  • V dalších letech sekáme 1–3x ročně. Žádná další péče o louku není potřeba.
Květnatá louka je půvabným záhonem lučních květin
Květnatá louka je půvabným záhonem lučních květin
Zdroj: Planta naturalis

Zastoupení jednotlivých druhů rostlin v květnaté louce se v průběhu času trochu proměňuje v závislosti na počasí, obhospodařování a stáří louky. Na spíše zásaditějších půdách jsou louky druhově bohaté a květnaté, na půdách kyselejších převládají trávy.