Látky, které z pálení odpadu unikají do ovzduší, jsou toxické a můžou způsobit nejen nepříjemné dýchací či srdeční potíže, ale i rakovinu. Pálení komunálního odpadu je navíc zakázáno zákonem. A pozor, kvůli takovému jednání je možné, že budete mít nepříjemnou návštěvu: Úředníci mají pravomoc podezřelou domácnost kontrolovat a udělovat i pokuty. Na jedy v ovzduší jsou citlivější především děti, těhotné ženy, senioři a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním.

Co do kotle ani do kamen rozhodně nepatří:

1. Plasty

Pálením plastů vzniká velké množství dioxinů. Z hořícího polystyrenu uniká také mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu, polyetylenu či PET láhví podporujete vznik polyaromatických uhlovodíků.

2. Vlhké dřevo, starý nábytek

Není dřevo jako dřevo. Nespalujte chemicky ošetřené (impregnované) ani průmyslové dřevo, staré palety či dřevotřískový nebo lakovaný nábytek. Jeho pálením vyprodukujete 50–500krát více dioxinů než při topení suchým palivovým dřívím.

3. Zbytky z kuchyně a ze zahrady

Místo do kotle patří zbytky z kuchyně, listí či tráva do kompostu, případně bioodpadu nebo do směsného odpadu.

4. Letáky a časopisy

Při spalování barevných letáků a časopisů se do ovzduší můžou uvolnit těžké kovy z barev. Ty způsobují vrozené vady a rakovinu. Pokud pro ně nenajdete jiné využití (například časopisy odnést do čekárny lékaře nebo domova důchodců či zkusit moderní pletení z papíru, kde jsou základní surovinou právě třeba reklamní letáky), odnášejte je do kontejnerů na papír.

5. Tetrapak

Není to jen papír, ale jedná se o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu. Pálením v ohni se můžou uvolňovat těžké kovy a chlororganické látky.

6. Nebezpečné odpady

Staré baterie, barvy a léky jsou opravdu velmi nebezpečné odpady. Místo do kotle se musí vyhazovat do sběru nebezpečného odpadu, který zajišťuje každá obec či město.

7. Pneumatiky

I kousky nařezaných pneumatik jsou lidé schopni hodit do kotle. Jenže jejich spalováním se do ovzduší dostávají hodně jedovaté látky.

Prima tip: Čím a jak topit

Při topení byste měli používat pouze předepsané palivo. Tím je hlavně uhlí nebo čisté suché dřevo (v nejrůznějším zpracování), případně suché rostlinné materiály. Pálíte-li vlastní dřevo, dbejte na to, aby bylo pořádně vyschlé. S jeho vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Dřevo dostatečně vyschne během dvou let. Čím můžete a nemůžete topit, byste se měli dozvědět z dokumentace ke kotli. Pokud ji nemáte, zeptejte se revizního technika.