Zásadním faktorem rozhodujícím o kvalitě hran dvířek je použitá technologie olepení, která zajišťuje pevnost přilnutí hrany k základovému materiálu dvířek. Mezi nejčastěji používané způsoby olepení hran dvířek se řadí hranění s pomocí technologie EVA a technologie PUR. Tyto dva typy se přitom velmi výrazně liší ve své odolnosti a životnosti.

Výsledek působení horkého vzduchu
Výsledek působení horkého vzduchu
Zdroj: archiv společnosti Trachea

Co udělá horký vzduch fénu?

K teplotnímu testu hran posloužil horký vzduch obyčejného domácího fénu za současného měření výsledné teploty digitálním teploměrem. Zatímco hrana dvířek olepených pomocí EVA lepidla se odlepila již při dosažení teploty 63 °C, dvířka hraněná PUR zůstala nezměněná. PUR lepidlo se totiž vyznačuje vysokou teplotní odolností, díky čemuž mohou hrany lepené pomocí této technologie vydržet působení vysokých teplot až do 100 °C. Nemusíte se tak bát je umístit ani do kuchyně, kde mohou být tyto teploty především v blízkosti kuchyňských spotřebičů na denním pořádku.

Lepidlo EVA změklo při 63 °C
Lepidlo EVA změklo při 63 °C
Zdroj: archiv společnosti Trachea

Jak odolají hrany akrylátových dvířek vlhkosti?

Pro ověření odolnosti akrylátových dvířek vůči vodě a vlhkosti, byly oba typy dvířek umístěny na sedm dní do vody. Akrylátová dvířka hraněná lepidlem EVA sedmidenní působení vody nevydržela. Jejich hrany se rozklížily, nasály vodu a nabobtnaly a v místě spáry vznikla mezera široká téměř 1 mm. Na dvířka olepená PUR přitom nemělo působení takřka žádný vliv. Při PUR olepování je potřeba daleko méně lepidla než při hranění s pomocí EVA lepidla. Vzniklá spára mezi hranou a čelní plochou dvířek je tak téměř neviditelná, a velmi efektivně tak brání průniku vlhkosti do vnitřku dvířek i usazování nečistot. Výsledky obou testů ukázaly, že akrylátová dvířka hraněná pomocí technologie PUR, se vyznačují mnohem větší odolností vůči působení vysokých teplot i vlhkosti. Jsou tak jednoznačně vhodnější volbou při výběru dvířek nejen do namáhaného prostředí kuchyně či koupelny.

Vlevo PUR hrana bez známek poškození; vpravo nabobtnalá dvířka hraněná EVA lepidlem
Vlevo PUR hrana bez známek poškození; vpravo nabobtnalá dvířka hraněná EVA lepidlem
Zdroj: archiv společnosti Trachea

Podle čeho se rozhodnout při výběru nábytkových dvířek?

„V případě, že výrobce, potažmo prodávající vám není schopen jakkoli doložit kvalitu nabízených nábytkových dvířek, pak je jednoduchá základní orientace,“ radí ing. Aleš Ullmann, soudní znalec z oboru nábytkářství. "Vybírejte dvířka, která jsou jasně označena přesnou identifikací výrobce, která se prolíná napříč jeho celým sortimentem, jako například hologramy. A zároveň požadujte minimálně pětiletou záruku na vybraná dvířka. Kombinace těchto dvou základních aspektů vám totiž zaručí, že jste si rozhodně nevybrali špatně.“