Jak při výrobě budky pro ptáčky postupovat 

1. krok: boky budky zkosíme

Základ budky tvoří dva boky z borové spárovky 18 × 25 cm. Pro sespádování stříšky boky zkosíme. Na jedné straně ubereme cca 5 cm. Pilkou klín odřízneme. Stejně odřízneme boky, postavíme je na podklad a vložíme zadní, 15 cm široký díl. Po přiložení na něj orýsujeme výšku a zkosení, pod kterým jej zkrátíme.

Budka pro ptáčky: boky zkosíme
Budka pro ptáčky: boky zkosíme
Zdroj: Pavel Zeman

2. krok: zkrátíme přední vyšší díl

Stejně tak zkrátíme i přední vyšší díl, u něj však pod úhlem 45° odřízneme ještě 5 cm široký proužek.

Budka pro ptáčky: díl zkrátíme
Budka pro ptáčky: díl zkrátíme
Zdroj: Pavel Zeman

3. krok: vyřízneme vletový otvor 

Děrovací pilkou vyřízneme vletový otvor. Vhodný průměr změříme posuvným pravítkem. Jeho střed je asi 5 cm od horní zkosené hrany předního dílu.

Budka pro ptáčky: vyřízneme vletový otvor
Budka pro ptáčky: vyřízneme vletový otvor
Zdroj: Pavel Zeman

4. krok: připevníme laťku pro snadný vlet i výlet

Z vnitřní strany, asi 2–3 cm pod vletový otvor, připevníme dvěma šroubky krátký odřezek nebo laťku. Ta bude ptákům usnadňovat vlet a výlet z budky.

Budka pro ptáčky: laťka pro snadný vlet i výlet
Budka pro ptáčky: laťka pro snadný vlet i výlet
Zdroj: Pavel Zeman

5. krok: připevníme dvířka budky

Budku máme připravenou a můžeme začít sestavovat. Jednoduchý mechanismus je teď nejlépe vidět. Dvířka a jejich horní díl musí být sestavena přesně. Pro snadné čištění budky jsou dvířka výklopná. Delšími vruty k sobě sešroubujeme nejprve dva boky a přední kratší díl budky. Delším vrutem vložená dvířka připevníme. Nedotahujeme napevno, aby šla dvířka vyklopit. Přesně do sebe zapadající zkosení zamezuje pronikání vody.

Budka pro ptáčky: připevníme dvířka
Budka pro ptáčky: připevníme dvířka
Zdroj: Pavel Zeman

6. krok: připevníme stříšku budky

Do zadní strany stříšky je nutné zapustit cca 45 cm dlouhou lať, za kterou budku připevníme na strom. Její průřez obkreslíme a vyřízneme pilkou. Stříšku připevníme čtyřmi delšími vruty ke korpusu budky, do vybrání vložíme připravenou lať a připevníme ji k zadní stěně budky.

Budka pro ptáčky: připevníme stříšku
Budka pro ptáčky: připevníme stříšku
Zdroj: Pavel Zeman

7. krok: provedeme povrchovou úpravu budky

Nakonec celou budku kvalitně povrchově upravíme, před zavěšením na strom necháme barvu řádně vyschnout a vyvětrat.

Budka pro ptáčky: povrchová úprava
Budka pro ptáčky: povrchová úprava
Zdroj: Pavel Zeman