Jak při výrobě bylinkové spirály postupovat

1. krok: příprava materiálu

Použijeme půlkulatinky které se používají na ploty a lemovací palisády. Jsou hezké a především tlakově impregnované, to znamená, že nám dlouho vydrží. Použít ale můžeme i například borové plotovky, které opatříme kvalitním nátěrem v několika vrstvách. Připravíme si čtyři stanové nebo dřevěné kolíky. Těmi si na zemi vyznačíme tvar rozvinutého obalu našeho budoucího šneka. Na zem si připravíme trojúhelník bez špičky, tedy lichoběžník. Jeho spodní rovná hrana bude mít 400 cm, na ni kolmice na začátku 80 cm a na druhé straně 25 cm. Horní hrana oba vrcholy kolmic spojí a udělá nám tak vlastně šikminu, kterou pro stoupání šneka a palisády, ze které je postaven, potřebujeme.

Bylinkový šnek: co potřebujeme na výrobu
Bylinkový šnek: co potřebujeme na výrobu
Zdroj: Pavel Zeman

2. krok: provázková šablonka pomůže s tvarem pláště spirály i s prořezem

Provázek posuneme na kolících kousek nad zem, abychom pod něj mohli podvléknout půlkulatinky naší spirály. Provázková šablonka nám pomůže nejenom s tvarem pláště spirály, ale i s prořezem. Prvních deset latěk podložíme na nejvyšší bod šablonky a označíme podle provázku. Laťky zakrátíme pilou motorovou nebo ruční.  Odřezky umístíme do užšího místa šablonky. Takto postupně pokračujeme, až šablonku vyplníme celou. Na zemi bude vypadat jako rozbalený dřevěný chodník. Tím, že uříznuté konce latěk použijeme na nižší části pláště, budeme mít minimální prořez materiálu a tím pádem nebude šnek tak nákladný na výrobu.

Bylinkový šnek: provázková šablonka pomůže s tvarem pláště spirály i s prořezem
Bylinkový šnek: provázková šablonka pomůže s tvarem pláště spirály i s prořezem
Zdroj: Pavel Zeman

3. krok: laťky pečlivě srovnáme k sobě

Poté, co máme laťky nachystané ve správných rozměrech, pečlivě je srovnáme k sobě, na jejich spodní stranu položíme textilní popruh a sponkovačkou připevníme.

Bylinkový šnek: laťky pečlivě srovnáme k sobě
Bylinkový šnek: laťky pečlivě srovnáme k sobě
Zdroj: Pavel Zeman

4. krok: na laťky přisponkujeme popruh

Popruh přisponkujeme nejprve cca 10 cm nad spodní hranou, pak ještě jeden šikmo cca 10 cm pod horní hranou. Šneka stočíme jako koberec a přineseme na vybrané místo.

Bylinkový šnek: přisponkujeme popruh
Bylinkový šnek: přisponkujeme popruh
Zdroj: Pavel Zeman

5. krok: doprostřed budoucího šneka zatlučeme laťku

Nejprve si doprostřed budoucího šneka zatlučeme laťku, tak aby vyčnívala nad zem stejně vysoko, jako je nejvyšší laťka šneka. K ní budeme šneka kotvit jako k opoře, aby se nám nekácel, než jej vysypeme půdou.

Bylinkový šnek: doprostřed budoucího šneka zatlučeme laťku
Bylinkový šnek: doprostřed budoucího šneka zatlučeme laťku
Zdroj: Pavel Zeman

6. krok: postupně odbalujeme plášť šneka

Postavíme stočeného šneka na zem, k zatlučené laťce přišroubujeme nejvyšší laťku pláště. Postupně odbalujeme plášť šneka, rovnáme jej podle toho, jakou jsme si zvolili šířku záhonu. Pokud máme rozměrnějšího šneka, je vhodné zatlouci ještě opěrnou laťku na dalším místě, aby dobře držel tvar.

Bylinkový šnek: postupně odbalujeme plášť
Bylinkový šnek: postupně odbalujeme plášť
Zdroj: Pavel Zeman

7. krok: šneka naplníme zeminou

Do připraveného šneka nasypeme zeminu několik cm pod okraj. Pokud máme místo pro šneka vybrané na hodně osluněném místě, můžeme jej ještě vyložit netkanou textilií, která zabrání zbytečnému vysychání. Textilii můžeme položit do šneka volně a vysypat půdou, nebo ji můžeme přisponkovat rovnou při připevňování popruhu.

Bylinkový šnek: vyplníme zeminou
Bylinkový šnek: vyplníme zeminou
Zdroj: Pavel Zeman

8. krok: do šneka zasadíme bylinky

Bylinky zasázíme v dostatečné vzdálenosti postupně podle budoucího vzrůstu, ale také podle jejich nároků na vodu. Ve vrchní části by měly být ty byliny, které mají nejvíce rády sucho, protože vláha bude nejrychleji vysychat, do spodní části může zase voda např. při prudším dešti stékat po povrchu půdy.  

Bylinkový šnek: nakonec zasadíme byliny
Bylinkový šnek: nakonec zasadíme byliny
Zdroj: Pavel Zeman

Prima tip: mezi bylinky vložíme pěkné kameny 

Abychom mezi bylinkami udrželi rozestup, můžeme mezi ně vložit pěkné kameny. Pomohou i proti splavení půdy při prudším dešti.

Bylinkový šnek: mezi bylinky vložíme pěkné kameny
Bylinkový šnek: mezi bylinky vložíme pěkné kameny
Zdroj: Pavel Zeman